Elewacyjne farby silikonowe i polikrzemianowe

Główne zalety farb polikrzemianowych (niskoalkalicznych)

- mieralny charakter;
- niskoalkaliczny odczyn i łatwa aplikacja;
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych;
- możliwość stosowania zarówno na podłożach mineralnych jak i na bazie tworzyw sztucznych;
- wysoka paroprzepuszczalność;
- niska nasiąkliwość powierzchniowa;
- bogata paleta kolorów możliwych do uzyskania na bazie tworzyw sztucznych;
- niska podatność na zabrudzanie.

NOVALIT F - mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkła wodnego, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna powłoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obniżoną alkaliczność (na poziomie wyrobów akrylowych), dzięki czemu znacznie zredukowano wpływ czynników atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki malarskiej. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagają zagruntowania preparatem NOVALIT GF.

Wyzwanie

Szczególne okoliczności wymagają szczególnego podejścia. Na tynkach elewacyjnych w niekorzystnym mikroklimacie mogą rozwinąć się algi i grzyby. Szczególnie na obszarach rolniczych i wiejskich, w pobliżu lasów, łąk i zbiorników wodnych dochodzi do zanieczyszczeń natury biologicznej. Algi, grzyby, mchy czy porosty powodują szarzenie lub zielenienie elewacji, co wygląda jak zwykłe zanieczyszczenie którego rodzaj rozpoznawalny jest dopiero pod mikroskopem. Nalot ten nie tylko brzydko wygląda, lecz po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzenia tynku.

Rozwiązanie

Dla przeciwdziałania zanieczyszczeniom biologicznym na elewacjach, opracowano produkty zawierające biocydy. Podczas tworzenia receptur zwrócono szczególną uwagę na to, żeby równocześnie w powłokach elewacyjnych nie znajdowały się żadne substancje powodujące rozmnażanie się i wzrost alg i grzybów, i aby powłoki zawierały substancje grzybobójcze i zapobiegające rozwojowi alg.

PromaTox – środek o działaniu grzybo- i glonobójczym, do dezynfekcji elewacji przed malowaniem farbą silikonową PromaSilcon zawierającą biocydy zabezpieczającą fasadę przed porastaniem mikroorganizmami.

Podsumowanie:

Fasady nie muszą być atakowane przez algi i grzyby.
Farby z dodatkiem biocydów pomagają skutecznie rozwiązać ten problem.